Rutgers Advocatuur ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur (Voda). Rutgers Advocatuur is dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Wordt Rutgers Advocatuur toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgt hij ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Voda, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat hij zich alsnog aansluit bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laat lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt Rutgers Advocatuur derdengelden op de kantoorrekening.

Rutgers Advocatuur heeft de Orde van advocaten ervan op de hoogte gesteld dat hij geen stichting derdengelden hebben, en zullen de Orde van advocaten dan ook informeren bij enige wijziging inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden.

Middels de website www.rutgers-advocatuur.nl is bekend gemaakt dat Rutgers Advocatuur geen derdengelden kan ontvangen omdat hij niet beschikt over een stichting derdengelden.