“Een persoonlijke benadering, zonder onbegrijpelijke juridische taal, dat is wat ik belangrijk vind.”

Rutgers advocatuur

Over Jordi Rutgers

Ik studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Gedurende mijn studie ben ik gedurende enkele jaren werkzaam geweest bij een advocatenkantoor in Amsterdam.

In 2014 ben ik afgestudeerd in het huurrecht. Na mijn afstuderen heb ik gedurende zeven jaar bij een niche kantoor in het bouw- en vastgoedrecht gewerkt. Eerst als juridisch medewerker en later als advocaat. Naast het huurrecht heb ik mij hier gespecialiseerd in het faillissementsrecht en de opleiding tot faillissementscurator gevolgd. Ik ben dan ook betrokken geweest bij de afwikkeling van diverse grote faillissementen in de regio Nijmegen.

Begin 2023 heb ik de keuze gemaakt om een eigen kantoor te beginnen en heb ik Rutgers Advocatuur opgericht. Een jong en modern kantoor dat zowel particulieren als ondernemers bijstaat.

Werkwijze Rutgers Advocatuur

Rutgers Advocatuur hanteert een vaste en duidelijke werkwijze. Zo weet u altijd waar u aan toe bent!

De werkwijze van Rutgers Advocatuur:

  • Tijdens het gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek zal een eerste inschatting van uw zaak worden gemaakt. Hierbij zal worden bekeken wat Rutgers Advocatuur voor u kan betekenen. Tevens zal (indien voor u van toepassing) worden gewezen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. Uw eventuele vragen zullen, voor zover mogelijk, worden beantwoord.

Het kennismakingsgesprek kan zowel op kantoor of online plaatsvinden. Wat u het prettigst vindt!

  • Vervolgens zal aan u een voorstel worden gedaan. Het voorstel bevat een overzicht van de werkzaamheden die Rutgers Advocatuur voor u kan verrichten. Hierbij zal ook worden aangegeven op welke wijze Rutgers Advocatuur de zaak kan aannemen, op basis van gefinancierde rechtsbijstand, voor een vaste prijs of tegen een scherp uurtarief. Rutgers Advocatuur hanteert géén kantoorkosten.

Indien uw zaak niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt wordt u een voorschot gevraagd. De hoogte van het voorschot is afhankelijk van de zaak. Het voorschotbedrag wordt bij het sluiten van uw dossier verrekend met de laatste factuur of naar u teruggestort. Net wat u het prettigst vindt.

  • Indien de zaak op basis van een vast uurtarief wordt behandeld ontvangt u maandelijks een factuur. Hiermee houdt u zicht op de besteedde tijd en gemaakte kosten. Tevens wordt u op de hoogte gehouden van het verloop van uw zaak. Brieven en processtukken worden pas na uw goedkeuring naar de wederpartij of rechtbank verzonden.

Gedurende de procedure zal steeds worden beoordeeld of het voortzetten daarvan wenselijk is of dat het toch beter is de zaak te schikken of te beëindigen.

Komt er een zitting in uw zaak dan wordt vooraf met u besproken hoe een zitting verloopt en wat u kunt verwachten.

  • Het streven naar een goede afloop van uw zaak staat voorop. Is het gewenste resultaat behaald, dan zal het dossier worden gesloten. Maar wat nu als de wederpartij geen gehoor geeft aan een vonnis? Of toch hoger beroep nodig is? Ook dan blijft Rutgers Advocatuur u bijstaan.

Mr. J.R. Rutgers is in Nederland als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag, telefoonnummer 070-355 35 35, info@advocatenorde.nl) en heeft de volgende rechtsbieden op de website van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: algemene praktijk.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Rutgers Advocatuur kan geen derdengelden ontvangen omdat het kantoor geen stichting derdengelden ter beschikking heeft.