In geval van ziekte of (langdurige) afwezigheid van mr. J.R. Rutgers zal in beginsel de heer mr. R.A.F. Willems (advocaat), van Wildenberg Advocaten te Nijmegen (Keizer Karelplein 32i, 6511 NH, Nijmegen) als waarnemer optreden.